PHẦN MỀM QUẢN LÝ CÔNG VĂN TRỰC TUYẾN
1 Sản phẩm của ESC Group

Phần mềm quản lý công văn trực tuyến eDocimage-002

eDoc là phần mềm quản lý công văn trực tuyến chuyên nghiệp. Hê thống được xây dựng để quản lý công văn ( công văn đến, công văn đi), hồ sơ tài liệu, quản lý công việc, điều hành giữa cấp lạnh đạo và nhân viên. Phần mềm eDoc thịch hợp  triển khai cho các mô hình cơ quan, doanh nghiệp vừa và nhỏ với các chi nhánh, phòng ban không cùng vị trí địa lý

(Bản dùng thử cho phép bạn sử dụng 30 ngày)Đăng ký dùng thử

Sản phẩm eDoc® và dịch vụ

Một văn phòng không giấy, chuyên nghiệp hơn, nhanh chóng và hiệu quả hơn.

Một số khách hàng tiêu biểu