PHẦN MỀM QUẢN LÝ CÔNG VĂN TRỰC TUYẾN
1 Sản phẩm của ESC Group

Video hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý Công văn eDoc của ESC

eDoc® là giải pháp công nghệ thông tin tích hợp toàn bộ các ứng dụng quản lý công văn, quản lý công việc giao việc, theo dõi kết quả, theo dõi kết quả xử lý công việc và lưu trữ trong một hệ thống duy nhất. eDoc® tự động hoá việc quản lý văn bản, hỗ trợ việc ra các quyết định một cách nhanh chóng, chuyển đến đúng đối tượng và theo dõi, giám sát tình hình thực hiện các quyết định trên.