PHẦN MỀM QUẢN LÝ CÔNG VĂN TRỰC TUYẾN
1 Sản phẩm của ESC Group
Quy trình khai triển

Quy trình khai triển

1. Khảo sát yêu cầu và thống nhất nội dung dự án với doanh nghiệp;

2. Phân tích – Thiết kế và đưa ra giải pháp cho doanh nghiệp;

3. Triển khai hệ thống;

4. Bảo hành – bảo trì lâu dài. Cập nhật phiên bản mới theo yêu cầu;

Leave a Reply