PHẦN MỀM QUẢN LÝ CÔNG VĂN TRỰC TUYẾN
1 Sản phẩm của ESC Group

8 tính năng vượt trội cỦa eDoc® khách hàng cần biết

1. Quản lý danh mục

Quản lý thông tin doanh nghiệp, phòng ban, nhân viên.
Quản lý phân loại công văn, công việc (độ khẩn, độ mật, cấp công văn, loại công văn…)

2. Tính năng mở và mềm dẻo

Phần mềm được xây dựng trên nền tảng Web Based, ứng dụng công nghệ .NET và hệ quản trị cơ sở dữ liệu Microsoft SQL Server (Một trong những hệ quản trị cơ sở dữ liệu tiên tiến và được sử dụng rộng rãi hiện nay), kết hợp với các công nghệ khác như AJAX, LINQ, JQUERY, OpenSearch, WebDAV,… Framework làm việc tiên tiến nhất, đảm bảo dễ dàng nâng cấp trong tương lai. Dễ dàng kết nối với các ứng dụng khác khi có nhu cầu.


3. Quản lý tập trung

  • Không mất thời gian cài đặt cho từng máy trạm và không bị hạn chế số lượng người sử dụng.
  • Khi có sự cố cũng không bị mất thông tin vì tất cả được quản lý tập trung nên việc xử lý sự cố rất đơn giản, nhanh chóng.
  • Chạy trên cả 2 môi trường Intranet (mạng nội bộ)/Internet, cho phép vận hành tại chỗ/từ xa.

4. Sử dụng hết sức dễ dàng

  • Công nghệ AJAX trên nền web cho phép tải dữ liệu nhanh, sử dụng các combo tải dữ liệu sẵn, hệ thống lọc trực tiếp khi gõ máy tính giúp người sử dụng không phải ghi nhớ gì.
  • Hệ thống tìm kiếm thông minh, thao tác đơn giản cho phép khách hàng dễ dàng tìm thấy thông tin cần tìm một cách nhanh nhất.

5. Phần mềm đáp ứng nghiệp vụ đa dạng và chuyên sâu: đáp ứng đầy đủ các nghiệp vụ phát sinh trong quá trình quản lý công văn và văn bản theo đặc thù của cả doanh nghiệp và cơ quan nhà nước.


6. Kho dữ liệu lớn và an toàn

eDoc® được thiết kế chạy với công nghệ cơ sở dữ liệu SQL phiên bản mới nhất của Microsoft và được tối ưu hóa để khai thác điểm mạnh của hệ quản trị CSDL này. SQL cho phép lưu hàng tetrabytes dữ liệu, do đó khách hàng sẽ yên tâm hoàn toàn khi dữ liệu của mình lớn lên. Việc lưu dữ liệu nhiều năm liên tục trở nên rất đơn giản. Hơn nữa, dữ liệu tuyệt đối an toàn nhờ khả năng sao lưu bất kỳ lúc nào và nhờ công nghệ xử lý và ghi nhận dữ liệu tiên tiến của SQL server.


7. Bảo mật chặt chẽ: Hệ thống lưu vết sử dụng của eDoc® cho phép lưu trữ các thao tác của người sử dụng, cho phép xác định thành viên đã cập nhật/thay đổi dữ liệu tại một thời điểm xác định.


8. Báo biểu phong phú: Hệ thống các báo cáo, thống kê tổng hợp và chi tiết theo từng nghiệp vụ.