PHẦN MỀM QUẢN LÝ CÔNG VĂN TRỰC TUYẾN
1 Sản phẩm của ESC Group
Quy trình khai triển

Quy trình khai triển

1. Khảo sát yêu cầu và thống nhất nội dung dự án với doanh nghiệp;

2. Phân tích – Thiết kế và đưa ra giải pháp cho doanh nghiệp; Đọc thêm »

Dịch vụ hỗ trợ

Dịch vụ hỗ trợ

1. Hướng dẫn sử dụng

ESC sẽ tổ chức đào tạo, hướng dẫn sử dụng trực tiếp tại văn phòng của Quý Công ty hoặc thông qua hệ thống teleconference của ESC; Đọc thêm »