PHẦN MỀM QUẢN LÝ CÔNG VĂN TRỰC TUYẾN
1 Sản phẩm của ESC Group

Chức năng sản phẩm

eDoc® được xây dựng theo cấu trúc module hóa, mỗi module giải quyết một phần hành riêng biệt trong nghiệp vụ văn thư.

1. Quản lý danh mục

 • Quản lý thông tin doanh nghiệp, phòng ban, nhân viên.
 • Quản lý đối tác kinh doanh.
 • Quản lý phân loại công văn, công việc (độ khẩn, độ mật, cấp công văn, loại công văn…).

2. Quản lý công việc, giao việc

 • Quản lý giao việc và phân công công việc, thời gian hoàn thành.
 • Tự động gửi email thông báo.
 • Quản lý nhật ký công việc.

3. Quản lý công văn, văn bản

Quản lý toàn bộ công văn đến, công văn đi, công văn và văn bản nội bộ.

 • Cập nhập và soạn thảo thông tin công văn, văn bản.
 • Truy cập tức thời tới danh sách các công văn và công việc liên quan.
 • Scan, lưu trữ và đính kèm nhiều loại tập tin khác nhau.
 • Gửi nhận đồng thời đến nhiều phòng ban, đối tác.

4. Quản lý nhắc việc

 • Tự động nhắc việc, đôn đốc công việc qua hệ thống và email.
 • Cập nhật, báo cáo kết quả giao việc.
 • Đính kèm tập tin báo cáo công việc.

5. Quản lý tài liệu, hồ sơ công việc, hợp đồng, dự án

 • Quản lý thống nhất toàn bộ thông tin tài liệu, hồ sơ công việc, hợp đồng, dự án.
 • Lưu vết quá trình xử lý công văn, công việc.

6. Lưu trữ

 • Quản lý lưu trữ trực tuyến toàn bộ công văn, văn bản, nhật ký công việc.
 • Tra cứu dễ dàng cả văn bản điện tử và văn bản giấy.
 • Tích hợp với hệ thống email nội bộ
 • Tích hợp với hệ thống email doanh nghiệp để gửi thông tin, thông báo trực tiếp.

7. Tìm kiếm, thống kê, báo cáo

 • Lọc ngay trên từng cột: hiển thị kết quả ngay lập tức theo từ khóa.

8. Tìm kiếm, thống kê, báo cáo

 • Thống kê theo nhiều tiêu chí: toàn công ty, theo phòng ban, theo thời gian, theo phân loại…
 • Nhiều báo cáo phong phú đáp ứng nhu cầu quản lý của từng cấp độ trong doanh nghiệp.