PHẦN MỀM QUẢN LÝ CÔNG VĂN TRỰC TUYẾN
1 Sản phẩm của ESC Group

Dịch vụ hỗ trợ

1. Hướng dẫn sử dụng

ESC sẽ tổ chức đào tạo, hướng dẫn sử dụng trực tiếp tại văn phòng của Quý Công ty hoặc thông qua hệ thống teleconference của ESC;

2. Tài liệu hướng dẫn sử dụng

Cung cấp miễn phí bằng giấy, đĩa CD.

3. Hỗ trợ sử dụng
Nâng cấp các phiên bản mới và tài liệu. Hỗ trợ sử dụng qua điện thoại, fax, email hay trực tiếp tại chỗ.

4. Bảo hành

Bảo hành các lỗi của trương trình trong thời gian 12 tháng tính từ ngày nghiệm thu phần mềm.

5. Cập nhật

Hệ thống luôn được cập nhật những thay đổi và quy định mới nhất của các cơ quan nhà nước.

6. Hỗ trợ nhanh

ESC có đội ngũ hỗ trợ riêng, nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực liên quan sẽ luôn sẵn sang giải quyết nhanh chóng và nhiệt tình các vấn đề của người sử dụng trong suốt quá trình vận hành phần mềm thông qua điện thoại, fax, email hoặc trực tiếp tại chỗ người dùng chậm nhất trong vòng 05 giờ làm việc.

Cung cấp công cụ kết nối từ xa (Remote access) để hỗ trợ sử dụng cho người dùng ngay tại văn phòng của ESC bằng việc kết nối trực tiếp vào máy vi tính của người dùng.